Canvas

You Are Viewing

A Blog Post

Bærekraftige grep!

Canvas tar nye steg mot bærekraftige løsninger!

Vi har lært mye om tresorter og har, i samarbeid med Bergfald miljørådgivere og miljøengasjerte arkitekter, tatt noen nye grep.

Prodema, vår Spanske produsent, har til nå hatt to typer tropisk finer (et tynt lag på 0,8 mm på oversiden og samme på baksiden) som de beiser til 9 forskjellige farger til sine fasadepaneler.
Fineren er av Afrikansk opprinnelse og mengden er ca 0,00175 m3 pr kvadratmeter.
Selv om et er minimale mengder tropisk finer på panelene har vi valgt å gå grundig til verks når det gjelder å undersøke opprinnelser og sertifiseringer for å forsikre oss om at det stammer fra bærekraftig skogforvaltning.

Vi fant sertifiserte kilder til begge tresorter, der skogsdriften er bærekraftig (FSC sertifisert 100% Pure) og nye trær plantes. Den ene tresorten Ayous har blitt godkjent innenfor våre nye strenge retningslinjer, da den øker i omfang. Derimot har ikke ny-plantingen hatt ønsket effekt for Okumé. Selv om den finnes i rikelige mengder der vi høster den, er den klassifisert som sårbar i resten av verden og derfor velger vi nå å slutte å selge den. Vi har bestemt at vi tar et sterkt, klart og tydelig standpunkt i denne saken ved å fjerne den fra vårt sortiment selv om den er vår mest populære tresort.

Vi har i tillegg påvirket Prodema til å utvikle fasadepaneler med sertifisert Amerikansk Eik og dette er nå allerede i testfasen.
Vi forventer prøvepaneler på Amerikansk Eik med 5-6 beisfarger i juni med første mulige leveranse i årsskiftet … vi krysser fingrene for at alt går etter planen!

Vi mener dette er et bevis på at vi i Norge kan bruke våre markedskrefter til å sørge for at varer er bærekraftige og til å påvirke produsenter til å finne enda bedre produkter som gagner miljøet. Det er tydelig at vi blir hørt, for til tross for at vi er det eneste landet som har krevd en slik utvikling, velger Prodema å ta frem et helt nytt sortiment, noe som krever store kostnader og minst et år med testing.
Det nytter tydeligvis og det er vi stolte av.

Takk for hjelpen til alle i Bergfald miljørådgivere, Regnskogfondet, Norwegian Green Building Cousil og Dark arkitekter. Vi ser frem mot en ny vår!